Het Pact

Opwarming van de aarde

Transport

1. Wij trachten zoveel mogelijk alternatieve vervoersmiddelen voor het vliegtuig te gebruiken bij cultuurreizen en skireizen.

WAT KAN JE DOEN?

 • Het verkiezen van een nabij gelegen reisbestemming die op een duurzame manier te bereiken is.
 • Gebruik maken van treinreizen of carpooling. Het aanbieden van passagiersplaatsen kan op de website van Taxistop. Men kan bijvoorbeeld afspreken om voor treinreizen of carpooling met een reistijd van minder dan 8u nooit een vliegtuig te nemen.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

Voeding

2. Wij houden de keuken en de catering bij activiteiten en vergaderingen milieuvriendelijk.

WAT KAN JE DOEN?

 • Lokale producten en/of biologische producten gebruiken waar mogelijk.
 • Afvalarme producten of herbruikbare verpakking gebruiken bij recepties, vergaderingen of in de keuken.
 • Minstens één vegetarische optie voorzien bij recepties, groepsetentjes of in de keuken.
 • Kraantjeswater in plaats van flessenwater of gekoeld bidonwater gebruiken bij activiteiten of vergaderingen.
 • Met bovenstaande zaken ook rekening houden in geschenken. Bijvoorbeeld een fles Roomer, i.p.v. een fles Zuid-Afrikaanse wijn.
 • Milieukookwijzer gebruiken.
 • Promoten van de ‘Omgekeerde Dag’ bij de leden.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

Elektriciteit

3. Wij gaan bewust om met elektrische apparatuur.

WAT KAN JE DOEN?

 • De computer/laptop (automatisch) uitzetten wanneer hij voor langere tijd niet wordt gebruikt. De instellingen zo definiëren dat de PC bijvoorbeeld na 15 min. in stand-by valt en na 30 min. in slaapstand.
 • De elektrische toestellen aansluiten op een schakelbare stekkerdoos die na activiteiten wordt uitgeschakeld.
 • Nadenken over het nut van de apparatuur die we aankopen.
 • Na elke activiteit nakijken of alle apparaten zijn afgesloten.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

4. Wij gebruiken alle elektrische toestellen zo energie-efficiënt mogelijk.

WAT KAN JE DOEN?

 • De handleiding van alle elektrische toestellen duidelijk weergeven bij het toestel.
 • De ventilatieopeningen van koelkast en diepvriezer jaarlijks reinigen.
 • Nakijken of de koelkasten nog goed sluiten.
 • Diepvriezer jaarlijks van ijs ontdoen.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

5. Wij springen zuinig om met verlichting.

WAT KAN JE DOEN?

 • Lichten doven bij afwezigheid of wanneer er voldoende omgevingslicht is. Stickers of posters kunnen bij schakelaars aangebracht worden.
 • De lokalen slim en functioneel inrichten om optimaal gebruik te maken van het natuurlijk licht.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

Schaarste van grondstoffen

Bewust kopen en consumeren

6. Wij houden rekening met de energiezuinigheid bij de huur en aankoop van nieuwe toestellen.

WAT KAN JE DOEN?

 • Rekening houden met de energiezuinigheid bij de aankoop van nieuwe toestellen (zie milieukoopwijzer.be).
 • Vooraf raadplegen van de website www.topten.eu, waar per productgroep een rangschikking wordt gegeven m.b.t. energiezuinigheid.
 • Andere...
 • Niet van toepassing.

7. Wij proberen bij aankopen rekening te houden met de hele levenscyclus van het product.

WAT KAN JE DOEN?

 • Kwaliteitsvolle, stevige producten kopen. Op websites zoals Testaankoop kan je vergelijkende testen vinden rond allerhande producten.
 • Milieuvriendelijke aankopen doen. Een aantal organisaties produceren lijsten waarin verschillende producten en producenten met elkaar vergeleken worden op basis van hun inspanningen voor het milieu (naast inspanningen op sociaal niveau). Een bekende rating van elektronica is die van Greenpeace. De milieukoopwijzer geeft heel wat advies rond kantoormateriaal, papierwaren, ...
 • Producten kopen die weinig afval produceren tijdens hun gebruik, zoals bv. ecologisch verantwoorde afwasmiddelen, inktzuinige printers, printers die dubbelzijdig kunnen afprinten, etc. Andere...
 • Niet van toepassing.
 • 8. We proberen bewust om te gaan met materiaal

  WAT KAN JE DOEN?

  • Zich afvragen of de aankoop werkelijke een nut heeft.
  • Overbodige spullen een nieuw leven te geven door ze bvb. naar de kringloopwinkel te brengen.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  Verwarming

  9. Wij gebruiken zo efficient en zuinig mogelijk onze verwarmingsinstallaties.

  WAT KAN JE DOEN?

  • De verwarming op een juiste manier gebruiken. De leden informeren over de elementaire werking van de verwarmingsinstallatie (zie Thermostatische kranen).
  • De radiatoren vrijhouden.
  • Jaarlijks nagaan of alle deuren en ramen goed sluiten.
  • De deuren gesloten houden.
  • Een actie organiseren rond Dikke-truien-dag.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  10. Wij verwarmen onze lokalen in functie van onze aanwezigheid

  WAT KAN JE DOEN?

  • De verwarming in weinig of niet gebruikte lokalen afzetten.
  • De verwarming in gangen afzetten of op een lage temperatuur zetten.
  • De verwarming in alle veelgebruikte lokalen overdag enkele graden lager zetten. Er wordt gemiddeld een besparing van 7% gerealiseerd op verwarming als de temperatuur met een graad wordt verlaagd. 2°C minder, betekent al een besparing van 12%.
  • Doorheen het jaar actief toekijken dat bepaalde ruimtes niet nodeloos worden verwarmd.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  Afval

  11. Wij trachten onze afvalberg zoveel mogelijk te beperken.

  WAT KAN JE DOEN?

  • Het gebruik van wisselbekers op fuiven, cantussen en andere activiteiten.
  • Het vermijden van inkombandjes door vb. opteren.
  • Het beperken van het afval bij dopen.
  • Bij aankoop van eten, letten op de verpakking.
  • Affiches en flyers zoveel mogelijk beperken, uitproberen van alternatieve media.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  12. Wij proberen om afval zoveel mogelijk te recycleren en te herwaarderen.

  WAT KAN JE DOEN?

  • Voldoende soorten vuilbakken op de juiste plaats voorzien. Hiertoe behoren PMD, papier, glas en restafval.
  • Op een juiste manier recycleren en hergebruiken.
  • De deelnemers aan activiteiten aanmanen om afval te sorteren, te vermijden of te recycleren.
  • Deelnemers belonen indien ze helpen te sorteren vb een gratis drankje aanbieden op een fuif als ze een bepaald aantal bekers verzameld hebben.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  Papier

  13. Wij zorgen ervoor dat onze cursussen op een duurzame manier afgedrukt worden.

  WAT KAN JE DOEN?

  • Cursussen dubbelzijdig afdrukken.
  • Cursussen afdrukken op gerecycleerd of gelabeld papier (FSC of Blaue Engel).
  • Cursussen in de vorm van powerpointslides afdrukken met minstens 4 slides per pagina.
  • Het stimuleren van de leden om alle documenten dubbelzijdig en/of op gerecycleerd papier af te drukken.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  14. Wij springen zuinig en verantwoord om met papier in onze vereniging.

  WAT KAN JE DOEN?

  • De nodige gebruiksinformatie voor zuinig afprinten ophangen bij printers en kopieerapparaten.
  • De standaardinstellingen van de printers en het kopieerapparaat zodanig aanpassen dat automatisch gekozen wordt voor recto/verso, zwart/wit, draft (laag inktgebruik).
  • De werking jaarlijks doorlichten om zo papierefficiënt mogelijk te worden.
  • De nodige papierbakken plaatsen om zowel recyclage als hergebruik mogelijk te maken.
  • Het afdrukken van e-mails zo veel mogelijk vermijden.
  • Enkel gerecycleerd of bosvriendelijk papier gebruiken.
  • Andere...
  • Niet van toepassing

  Engagement

  15. Wij integreren het thema duurzaamheid meer in onze activiteiten.

  WAT KAN JE DOEN?

  • Bij onthaal van nieuwe studenten ook wijzen op de initiatieven die binnen de vereniging of aan de unief worden genomen rond duurzaamheid.
  • Een spreker uitnodigen of een film tonen in verband met duurzaamheid.
  • De engagementen van de vereniging (al dan niet in het kader van het Duurzaamheidspact) toelichten aan de deelnemers en/of leden.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.

  16. Wij nemen deel aan de campagnes en acties van de GSR.

  WAT KAN JE DOEN?

  • Affiches van activiteiten rond duurzaamheid op zichtbare plaatsen ophangen.
  • Meewerken aan of aanwezig zijn op de verschillende acties van de GSR rond duurzaamheid.
  • Andere...
  • Niet van toepassing.