Wedstrijden

Zoals gezegd zijn er aan het duurzaamheidspact ook een wedstrijd verbonden. Hieronder vind je een overzicht van de prijzen en het wedstrijdregelement

Wedstrijd en prijzen

Door deel te nemen aan het duurzaamheidspact heeft jouw vereniging kans op een mooie prijs aan het eind van dit semester. Hiervoor moet uiteraard wel het een en ander gedaan worden: net zoals in het pact concentreert de wedstrijd zich rond een aantal thema's:

  • Bekendmaking van deelname aan het Duurzaamheidspact
  • Duurzame voeding
  • PR
  • Papierbesparing
  • Ecologisch fuiven
  • Ecologie in activiteiten
  • En als je met je vereniging op een ander vlak duurzaam kan zijn mag dat uiteraard ook. Creativiteit wordt altijd op prijs gesteld!

De deadline voor alle inzendingen is vrijdag 19 april 2013. De week daarna zullen de resultaten bekend gemaakt worden.

Uiteraard zijn er ook prijzen te winnen (het is niet voor niets een wedstrijd!). Deze zullen binnenkort bekend gemaakt worden op deze pagina.

Het wedstrijdregelement

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd verbonden aan het ondertekenen van het Duurzaamheidspact voor vereniging, georganiseerd door de Gentse Studentenraad (GSR), gezeteld in Studentenhuis de Therminal, Hoveniersberg 24, 9000 Gent.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

De vereniging in kwestie staat de GSR ook toe om materiaal zoals foto’s e.d. dat aan de GSR werd bezorgd door de vereniging zelf, openbaar te maken.

Artikel 2: Criteria voor deelname aan de wedstrijd

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere studentenvereniging, erkend door de universiteit Gent.

Men kan alleen door het ondertekenen van het duurzaamheidspact deelnemen aan de wedstrijd.

De GSR houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs.

Artikel 3: Criteria voor het winnen van de maandelijkse wedstrijden

Om kans te maken op een prijs moet de vereniging zijn engagement kunnen aantonen m.b.t. duurzaamheid.

Artikel 4: Beoordeling inzendingen

De inzendingen van de deelnemende studentenverenigingen zullen beoordeeld worden naar de concrete verbetering op het vlak van duurzaamheid en de creativiteit waarmee dit tot stand gebracht wordt.

Van de verenigingen wordt verwacht dat zij voor alles wat zij voor de wedstrijd inzenden een kort verslag sturen met wat er verbeterd is op het vlak van duurzaamheid. Ook foto- of filmmateriaal wordt als aanvullend bewijs in de beoordeling meegenomen. Creativiteit wordt ook hier beloond.

Een jury onder toezicht van de GSR zal de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de inzendingen dragen. Deze jury zal tenminste bestaan uit één bestuurslid van de GSR en één persoon uit de stuurgroep voor het jaarproject Duurzaamheid en maximaal drie extra leden.

De resultaten van de wedstrijd zullen ten laatste zeven dagen na de afloop van de wedstrijd gecommuniceerd worden naar de verenigingen die een prijs gewonnen hebben. De resultaten zullen eveneens openbaar gemaakt worden op www.durfdoen.be

Bij een te klein aantal deelnemende vereniging behoudt de jury het recht om de derde of tweede prijs niet uit te reiken.