Bestuurscollege

 

Het Bestuurscollege (BC) is samen met de Raad van Bestuur één van de twee centrale bestuursorganen van de UGent. Hier worden beslissingen genomen omtrent onderwijs, onderzoek, dienstverlening, personeel en de begroting. Het Bestuurscollege bereidt hoofdzakelijk de besluiten van de Raad van Bestuur voor en voert ze ook uit. Verder is het Bestuurscollege ook nog verantwoordelijk voor alle zaken die niet aan de Raad van Bestuur toevertrouwd werden. Het bestuurscollege wordt geadviseerd door de adviesorganen (oa. de Sociale Raad, de Onderwijsraad,…). In het Bestuurscollege worden dus de uiteindelijke beslissingen genomen.

 

Misschien iets voor jou:

De studenten in de Raad van Bestuur kiezen in onderling overleg wie van hen in het Bestuurscollege zal zetelen.

THEMA'S

 
Opleiding
Sociaal