Dienst StudentenActiviteiten

 


De Dienst StudentenActiviteiten (DSA) is de universitaire dienst die dient als connectie tussen de verenigingen en de universitaire wereld. Aan het hoofd van de DSA staat altijd een student. De dienst is verantwoordelijk voor de administratie en de subsidies van alle erkende verenigingen en staat de verenigingen bij met het nodige advies. DSA is gehuisvest in Studentenhuis 'De Therminal', het gebouw waarvoor de studentenbeheerder verantwoordelijk is, waar vele studentenactiviteiten plaatsvinden en verenigingen en konventen hun vast lokaal hebben. Aan de dienst zijn ook enkele algemene medewerkers en een ICT-medewerker verbonden, allen studenten, en het secretariaat en onthaal in de Therminal wordt verzorgd door een vast UGent-personeelslid.

 

Misschien iets voor jou:

De studentenbeheerder wordt voor 2 jaar aangesteld door de universiteit. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke sollicitatie en proef, en een mondelinge sollicitatie bij een door de Sociale Raad samengestelde commissie. De ICT-medewerker wordt eveneens door de universiteit aangesteld, terwijl de medewerkers door de studentenbeheerder worden geselecteerd na kandidaatstelling.

THEMA'S

 
Sociaal