Faculteitsraad

 

De faculteitsraden besturen de faculteit. Concreet betekent dit dat er op deze raden beslist wordt over onder andere over het aanstellen van lesgevers, het adviseren van de universiteit over het eventuele aanpassen van het studieprogramma, de toelatingsvoorwaarden van bepaalde opleidingen,…

Voor de studentenvertegenwoordigers die in de faculteitsraad zetelen, betekent dat dat zij de mening van de studenten vertegenwoordigen over alle zaken die op facultair niveau beslist worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen en/of goedkeuren van de examenroosters, het al dan niet instellen van een toegangsexamen, advies over het eventuele aanpassen van de opleiding, advies over de aanstelling van bepaalde lesgevers, enz. Als studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad zorg je er dus voor dat ook de mening van de studenten gehoord wordt in de organisatie van de opleidingen in jouw faculteit.

Naast studentenvertegenwoordigers zetelen er in die faculteitsraden ook nog gewoon hoogleraren en hoogleraren, verkozen vertegenwoordigers van het overige zelfstandig academisch personeel, van de assistenten en het administratief personeel. De faculteitsraad wordt voorgezeten door de decaan. Een overzicht van wie in de faculteitsraad van jouw faculteit zetelt, kan je vinden via deze link (doorklikken naar jouw faculteit).

 

Misschien iets voor jou:

Als je je hier graag voor graag zou engageren, dan kan je je kandidaat stellen voor de verkiezingen die tweejaarlijks in het tweede semester plaatsvinden aan elke faculteit. Hoe en wanneer je je kunt kandidaat stellen, wordt via verschillende kanalen (waaronder de UGentwebsite) bekend gemaakt in het eerste semester. Studenten die geïnteresseerd zijn kunnen voor meer informatie ook altijd contact opnemen met de studentenraad van hun faculteit. Bij de verkiezingen voor de faculteitsraad stel je je kandidaat voor een mandaat van 2 jaar. Alle studenten van jouw faculteit hebben het recht om 1 stem uit te brengen voor hun vertegenwoordigers in de faculteitsraad. Het gaat hier om rechtstreekse verkiezingen.

Ook indien je niet verkozen bent, kan je jouw stem laten horen. Elke faculteit heeft namelijk een facultaire studentenraad, waar je ook als niet-verkozene welkom bent. Daar wordt in vergaderingen de mening gevormd die de studenten met een mandaat op de faculteitsraad gaan verdedigen. Als niet-verkozene kan je ook een mandaat krijgen in een facultaire commissie, zoals de opleidingscommissie, commissie internationalisering,… Een overzicht van de verschillende commissies vind je op de facultaire website.

THEMA'S

 
Opleiding