Gentse StudentenRaad

 


De Gentse Studentenraad (GSR) is de erkende studentenraad op het niveau van de UGent. Sinds 2004 is ze het overkoepelende orgaan dat, conform het participatiedecreet, de stem van de student laat klinken in alle zaken die de student aanbelangen. Ze fungeert als overlegplatform, adviesorgaan en uitvalsbasis en ondersteunt bovendien tal van projecten.

Lees het Beleidsplan 2012-2013 van de GSR.

De GSR bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering bestaat uit 19 stemgerechtigde leden, 1 studentenvertegenwoordiger uit iedere faculteit, de 4 studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en de 4 studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad.

Binnen de algemene vergadering zijn thematische werkgroepen opgericht die het inhoudelijk werk voorbereiden. Deze werkgroepen zijn net als de algemene vergadering publiek en worden aangekondigd op de minerva pagina van de GSR. Kom dus gerust eens langs.

Het ander orgaan van de GSR is het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitter van de GSR en een aantal gewone bestuursleden. Het dagelijks bestuur is het gezicht van de GSR en ondersteunt de algemene vergadering. De leden van het dagelijks bestuur worden voor 1 jaar verkozen door de algemene vergadering.

De drie hoofdthema’s waarrond er gewerkt wordt binnen de GSR zijn sociaal, participatie en onderwijs.

Het werkgebied sociaal heeft een interne en externe tak. Intern houdt zich vooral bezig met de sociale voorzieningen voor studenten zoals huisvesting, de studentenresto's en mobiliteit. Thema’s die hier aan bod komen worden heel vaak (maar niet noodzakelijk) aan de Sociale Raad voorgelegd. Op extern gebied wordt er een link gemaakt naar Vlaams niveau (meestal in de hoedanigheid van VVS – zie ‘Vlaamse Vereniging voor Studenten’), of zelfs Europees niveau. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij sociaal@gsr.ugent.be.

Het werkgebied onderwijs omvat alles wat de kwaliteit en organisatie van het onderwijs betreft. Concreet worden er dossiers voorbereid die op de onderwijsraad zullen besproken worden, maar er komen ook voorstellen van de studentenvertegenwoordigers zelf om de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs te verbeteren. Ook naar het Vlaamse niveau toe (onderwijs – extern) worden er initiatieven genomen. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij onderwijs@gsr.ugent.be.

Bij participatie gaat het vooral om het stimuleren en ondersteunen van studentenparticipatie. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen om de studentenvertegenwoordigers op facultair niveau te begeleiden en ook om studentenparticipatie bekender en toegankelijker te maken. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de verkiezingen van de Wijste Prof, maar ook het onderzoeken en stimuleren van de toegankelijkheid van studentenparticipatie. Ook hier kan de sprong gemaakt worden naar een hoger (Vlaams of Europees) niveau. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij participatie@gsr.ugent.be.

Wil je van alles op de hoogte blijven? Registreer je dan op onze minerva cursussite met code ZX00011A.

 

Misschien iets voor jou:

De stemgerechtigde leden in de algemene vergadering zijn beperkt tot 1 vertegenwoordiger per faculteit, de 4 Sociale Raad studentenvertegenwoordigers en de 4 Raad van Bestuur studentenvertegenwoordigers. Iedereen is echter welkom om zijn mening te geven. Het echte inhoudelijk werk wordt echter gedaan in de werkgroepen. Ook deze zijn openbaar voor UGent studenten. Kom dan ook gerust eens langs.

Het dagelijks bestuur wordt steeds voor 1 jaar verkozen door de algemene vergadering. Iedere UGent student kan zich kandidaat stellen.

Wil je van alles op de hoogte blijven? Registreer je dan op onze minerva cursussite met code ZX00011A.

THEMA'S

 
Maatschappij
Opleiding
Sociaal