Onderwijsraad

 


De onderwijsraad is een raad die advies geeft aan de Raad van Bestuur inzake onderwijsmaterie. Het gaat hier dus niet om het facultaire, maar centrale niveau. De beslissingen die hier worden genomen, gelden dus ook als advies voor de facultaire opleidingscommissies en de kwaliteitscellen onderwijs. Concreet worden er onder andere beslissingen genomen over aanpassingen van het onderwijs- en examenreglement, over voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren (vb. het stellen van taalvoorwaarden voor lesgevers), er worden opleidingsevaluaties besproken, enz. Kortom worden hier de grote lijnen uitgezet binnen dewelke het onderwijs aan de hele universiteit georganiseerd wordt.

De onderwijsraad wordt voorgezeten door de vicerector en de directeur onderwijsaangelegenheden. Naast de studentenvertegenwoordigers (1 per studiegebied), zetelen er in de onderwijsraad ook nog vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (1 per faculteit), vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel (1 per soort wetenschap), vertegenwoordigers van de raad van bestuur, een regeringscommissaris, een expert en een vertegenwoordiger van de afdeling onderwijsaangelegenheden. Een overzicht van wie dat exact zijn, kan je vinden via deze link (doorklikken naar ´samenstelling´).

Meer info: onderwijs@gsr.ugent.be.

 

Misschien iets voor jou:

Er zetelt dus per studiegebied 1 studentenvertegenwoordiger in de onderwijsraad. Daarnaast is er ook nog een studentenvertegenwoordiger die de Raad van Bestuur vertegenwoordigt (voor meer uitleg zie ´Raad van Bestuur´). Die vertegenwoordigers per studiegebied worden aangeduid in onderling overleg door de facultaire studentenvertegenwoordigers. De studenten die er zetelen zijn dus niet noodzakelijk rechtstreeks verkozen. Maar ook de studenten die er niet zetelen, kunnen hun stem laten horen. Zo wordt er door de Gentse studentenraad ter voorbereiding van elke onderwijsraad een werkgroep onderwijs georganiseerd, waarop alle studentenvertegenwoordigers welkom zijn. De verantwoordelijke onderwijs van de GSR kan je bereiken via onderwijs@gsr.ugent.be. Maar ook op facultair niveau kan je jouw mening geven op de faculteitsraden, aangezien die het advies van de onderwijsraad op facultair niveau moeten implementeren. Voor meer uitleg over hoe de faculteitsraad werkt en hoe je erin kan zetelen, zie ´faculteitsraden´.

THEMA'S

 
Opleiding