Opleidingscommissie

 

Elke opleiding aan de universiteit heeft een opleidingscommissie. Daar worden adviezen gevormd met betrekking tot de structuur en inhoud van de opleidingen. Concreet betekent dat dus dat daar over het vakkenaanbod en de structuur van de modeltrajecten beslist wordt, de goedkeuring van de evaluatie- en examenvormen, het aanduiden van lesgevers en er wordt advies geformuleerd voor individuele studieprogramma’s (waaronder ook het opstellen en begeleiden van programma’s van Erasmusstudenten). Minstens 1/3 van de commissie bestaat uit studenten, dus ze hebben veel inspraak in alle adviezen die de opleidingscommissie vormt.

Naast de studentenvertegenwoordigers zetelen er in de opleidingscommissies ook nog vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (professoren), assisterend academisch personeel, leden van de kwaliteitscel onderwijs en, afhankelijk van de opleidingen, een adviesgroep uit het werkveld. Een overzicht van wie erin zetelt, kan je vinden via deze link (doorklikken naar jouw faculteit en opleiding).

 

Misschien iets voor jou:

Welke studenten in de opleidingscommissies zetelen, hangt af van de facultaire studentenraden. De verkozen studentenvertegenwoordigers krijgen namelijk van de faculteitsraad de bevoegdheid de studenten aan te duiden voor dit mandaat (ook studenten die niet (rechtstreeks) verkozen worden, kunnen dus in de commissies zetelen). Hoe die aanwijzing gebeurt, verschilt van faculteit tot faculteit. Zin om je te engageren? Neem contact op met jouw facultaire studentenraad.

THEMA'S

 
Opleiding