Raad van Bestuur

 


De Raad van Bestuur (RvB) is samen met het Bestuurscollege 1 van de twee centrale bestuursorganen van de UGent. Hier worden beslissingen genomen omtrent onderwijs, onderzoek, dienstverlening, personeel en de begroting. De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door de adviesorganen (oa. de Sociale Raad, de Onderwijsraad,…). In de Raad van Bestuur worden dus de uiteindelijke beslissingen genomen.

In de Raad van Bestuur zetelen naast 4 studentenvertegenwoordigers ook nog de rector, vicerector, de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel, vertegenwoordigers van openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus, een regeringscommissaris, de academisch beheerder, de logistiek beheerder en de afgevaardigde van Financiën.

 

Misschien iets voor jou:

Om als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur terecht te komen, moet je rechtstreeks verkozen worden. Daarvoor moet je je kandidaat stellen, samen met een opvolger, voor de verkiezingen die tweejaarlijks aan de UGent gehouden worden. Hoe en wanneer je je kan kandidaat stellen, wordt via verschillende kanalen (waaronder de UGentwebsite) bekend gemaakt in het eerste semester. Alle studenten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen en hier voor stemmen (elke studenten heeft 1 stem). Het gaat hier om een mandaat van twee jaar.

THEMA'S

 
Opleiding
Sociaal