Sociale Raad

 


De Sociale Raad (SoRa) adviseert de Raad van Bestuur van de UGent inzake sociale materie. Dat houdt alle aangelegenheden die betrekking hebben op de sociale voorzieningen voor studenten in. De Sociale Raad bestaat voor de ene helft uit studenten en wordt ook voorgezeten door een student. De andere helft van de SoRa bestaat uit de logistiek beheerder, de directeur Onderwijsaangelegenheden, de directeur Studentenvoorzieningen, een vertegenwoordiger van het zelfstandig academisch personeel, een vertegenwoordiger van het assisterend academisch personeel, afgevaardigden van de vakbonden en een regeringscommissaris.

Meer info: sociaal@gsr.ugent.be.

 

Misschien iets voor jou:

Als student kan je op verschillende manieren in de Sociale Raad terechtkomen. Om te weten hoe je er als lid van de Raad van Bestuur kan zetelen, klik je door naar ‘Raad van Bestuur'. Er worden echter ook vier studenten rechtstreeks verkozen om in de Sociale Raad te zetelen. Die verkiezingen vinden tweejaarlijks in het tweede semester plaats. Ten slotte kan je ook nog in de Sociale Raad zetelen als afgevaardigde van de konventvoorzitters. Die afgevaardigde wordt door de vergadering van konventvoorzitters (VKV) aangeduid.

Maar ook als je geen zitje in de Sociale Raad hebt, kan je jouw mening laten horen. De GSR organiseert regelmatig werkgroepen sociaal waarop alle geïnteresseerden welkom zijn. Die werkgroepen gelden vaak als voorbereiding op een Sociale Raad of naar aanleiding van een project dat daar goedgekeurd is. Ook VVS organiseert, op Vlaams niveau dan, werkgroepen sociaal waar alle studentenvertegenwoordigers kunnen aan deelnemen. Manieren genoeg dus om jouw inbreng te geven. Voor meer info kan je contact opnemen met de verantwoordelijke(n) sociaal van de GSR via sociaal@gsr.ugent.be.

THEMA'S

 
Sociaal