Letteren en Wijsbegeerte

 


Voor de beslissingen die op het niveau van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte genomen worden, bestaat er StuArt. StuArt is een studentenraad die de verkozen facultaire studentenvertegenwoordigers (kortweg stuvers) en studenten uit de verschillende opleidingscommissies, vakgroepraden en stuurgroepen die deze faculteit telt, tracht samen te brengen om zo vanuit de studenten een eensgezinde en duidelijke stem te laten weerklinken over verschillende zaken. Niet alleen studenten uit deze raden zijn welkom, elke student die geïnteresseerd is in het beleid van de faculteit is welkom om te luisteren en zijn zeg te doen.

Waar houdt StuArt zich dan concreet mee bezig? De bekommernissen gaan van bijvoorbeeld het late verschijnen van de examenroosters, over bemiddeling naar proffen op vlak van lessen en examens, tot de aanstormende vorming van de tweejarige master.
Verwezenlijkingen van StuArt zijn o.a. een nieuwe democratische regeling voor studentenparticipatie waardoor iedereen kans maakt om in een OC of vakgroepraad te zitten. Ook het werk dat de studentenraad heeft geleverd om de examenroosters tijdig te laten verschijnen, alsook het informeren van de studenten hierover, is verdienstelijk.

Geïnteresseerd? Mail naar Matthis.Provoost@UGent.be.

 

Misschien iets voor jou:

Omwille van de omvang van de faculteit is het moeilijk om voldoende mensen te bereiken. Daarom zijn enthousiaste studenten zeker welkom, je hoeft zeker niet verkozen te zijn om in StuArt te zitten. Elke student verkrijgt op zijn tweede vergadering stemrecht en ka sowieso zetelen in het bestuur. Verder mag iedereen op onze vergadering input geven en door het diverse karakter van de faculteit letteren en wijsbegeerte (met zo veel opleidingen, minors, keuzevakken) kunnen we nooit genoeg kennis hebben.

THEMA'S

 
Opleiding