Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 


StuGG is de facultaire studentenraad van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Wij vertegenwoordigen de verschillende opleidingen aan onze faculteit en werken hiervoor nauw samen met de studentenraden van de betrokken opleidingen. Eén keer per maand zitten we samen met de facultaire stuvers en een afgevaardigde uit elke Opleidingscommissie. Op deze vergadering is elke student van de faculteit welkom om zijn of haar zegje te doen.
Actuele onderwerpen zijn de fietsveiligheid op het UZ, het Studenten Onderzoeks Symposium en het promoten van de onderwijsevaluaties.

De stemgerechtigde leden zijn de facultaire stuvers (die centraal verkozen worden) en een afgevaardigde uit elke Opleidingscommissie (die binnen de OC aangeduid wordt). Alle andere studenten hebben inspraak, maar geen stemrecht. Het dagelijks bestuur wordt verkozen op de laatste vergadering van het voorgaande academiejaar.

 

Misschien iets voor jou:

Geïnteresseerd? Mail ons op voorzitter@stugg.be.

THEMA'S

 
Opleiding