Wetenschappen

 


De Studentenraad faculteit Wetenschappen (StuW) is de facultaire studentenraad van de faculteit wetenschappen.

Geïnteresseerd? Mail ons op stuw@ugent.be.

THEMA'S

 
Opleiding