Vlaamse Vereniging van Studenten

 


De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vertegenwoordigt de studenten op Vlaams en Europees niveau. Ze hebben onder andere zitjes in de Vlaamse onderwijsraad. De Algemene Vergadering bestaat uit studentenvertegenwoordigers uit de verschillende Vlaamse studentenraden die zich bij VVS hebben aangesloten en de Raad van Bestuur, die door diezelfde AV verkozen wordt. Naast een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, bestaat VVS ook nog uit onderzoekteams, waar experten in meewerken, een intern auditcomité, een vormingspool, die door alle Vlaamse studentenraden kunnen aangesproken worden om vormingen te komen geven, en werkgroepen. Vooral dat laatste is interessant voor facultaire studentenvertegenwoordigers, aangezien die openstaan voor alle studenten (die er de mening van hun studentenraad kunnen vertegenwoordigen).

Geïnteresseerd? Mail ons op extern@gsr.ugent.be.

 

Misschien iets voor jou:

Als studentenvertegenwoordiger heb je dus verschillende mogelijkheden om actief te zijn binnen VVS. Dat kan door er mee de stem van de GSR te gaan vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering of door deel te nemen aan de werkgroepen. Dat kan dus vanuit jouw facultaire studentenraad, in overleg met de Algemene Vergadering van de GSR (die telkens een delegatie uitstuurt naar de AV’s van de VVS). Maar ook het dagelijks bestuur van de GSR hebben verantwoordelijken voor de externe vertegenwoordiging, die alles met betrekking tot VVS coördineren. Dat is dus een andere manier om de stem van jouw studentenraad op Vlaams niveau te laten horen. Ten slotte kan je als studentenvertegenwoordiger ook de stap zetten naar de Raad van Bestuur van VVS, na wat ervaring op lokaal niveau. Voor meer informatie kan je terecht bij de bestuursleden extern van de GSR op extern@gsr.ugent.be.

THEMA'S

 
Opleiding
Sociaal