Studentenvertegenwoordiging – Wat is dat?

Om de twee jaar verkiezen de UGent studenten hun vertegenwoordigers. Waar houden die ‘stuvers’, studentenvertegenwoordigers, zich allemaal mee bezig? Meer dan je denkt!

prijs maaltijden in de resto’s – samenstelling examenroosters – aanbod van vakken – verkiezing van oa. de rector – renovatie en bouw studentenhomes – fietsenstallingen – onderwijsevaluaties – administratielast voor erasmusstudenten – rolstoeltoegankelijkheid – verdeelsleutel financiering universiteiten – lengte van je opleiding – dienstregeling van het openbaar vervoer – genderevenwicht – verkeersveiligheid – tuchtzaken – sportvoorzieningen – anderstalige opleidingen – voorzieningen voor studentenverenigingen – proefpanels voor studentenmaaltijden – hoogte inschrijvingsgeld – plaatsgebrek in auditoria – nog 1001 andere zaken

Kortom, als er iets is dat de student aanbelangt dan hebben wij er onze zeg in. Heb je problemen of vragen? Contacteer ons! Wil je zelf je medestudenten vertegenwoordigen? Kom eens langs op een algemene vergadering van je facultaire studentenraad of de Gentse StudentenRaad.

Onze prioriteiten voor dit jaar? Lees hier ons beleidsplan!

Dit is echter nog niet alles! Vanuit de Gentse StudentenRaad beheren we het bijzonder fonds voor studentenvoorzieningen. Hiermee financieren en organiseren we, soms samen met andere partners, talloze evenementen, voorzieningen en campagnes. Denk oa. aan:

de jaarlijkse student Kick-Off – het cultuurplatform Tumult.FM – de fietsenverhuur & herstelplaatsen van studentENmobiliteit – de groentepakketten – de verkiezing van de ‘Wijste Prof’ – goedkope cultuurvoorstellingen via cultour – de ‘Dies Natalis’-fuif – het studentenhuis ‘De Therminal’ – de studentikoze opening van het academiejaar – ‘Durf Doen’ campagne – Duurzaamheidspact voor studentenverenigingen – de studentikoze opening van het academiejaar – UGentMUN

Links vind je een overzicht van de studentenraden aan de UGent en de belangrijkste organen waar we in zetelen.