StuReC

StuReC

StuReC is de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Crimiologie. StuReC werkt samen met de facultaire studentenvertegenwoordigers en staat in contact met de faculteitskringen (VRG en Lombrosiana). Op basis standpunten en nota’s, ingegeven door de vragen en noden van de studenten, tracht StuReC problemen aan te kaarten of zaken te faciliteren. Deze standpunten en nota’s worden meegegeven aan de facultaire studentenvertegenwoordigers die in de bevoegde organen deze zaken aankaarten en hiervoor een oplossing proberen te voorzien.