Studentenraad Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Studentenraad Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

StuArt is de afkorting voor studenten artes en vertegenwoordigt de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. StuArt is een collectief van zowel verkozen studentenvertegenwoordigers (stuvers) als vrijwillige, geëngageerde studenten die zich bezighouden met actuele thema’s en debatten aan de faculteit. Als studentenvertegenwoordigers verdedigen we de belangen van alle studenten, ongeacht de richting of het studiejaar, door in verschillende raden en commissies te zetelen. Op die vergaderingen vertegenwoordigen we de stem van de studenten en proberen we de faculteit een betere plek te maken voor alle betrokken partijen. Naast de vaste vergaderingen staan we ook altijd klaar om met jullie vragen, ideeën en suggesties aan de slag te gaan. We kaarten jullie opmerkingen aan op de vergaderingen en pleiten voor een oplossing, of we verwijzen jullie door naar de juiste instanties voor snelle hulp. Op die manier bepalen jullie als studenten dus zelf welke punten aangepakt worden en bepalen jullie mee de agenda.StuArt is short for students artes and represents the student council of the Faculty of Arts and Philosophy. StuArt consists of both elected student representatives (‘stuvers’) and committed student volunteers who occupy themselves with current issues and debates at the faculty. As student representatives we defend the interests of all students, no matter their programme or year, by participating in different councils and committees. During those meetings we represent the voice of the student and try to make the faculty a better place for everyone involved. In addition to these meetings, we are ready to get to work with your questions, ideas and suggestions. We raise your comments at the meetings and plead for solutions or redirect you to the adequate institution. In this way you, the student, can codetermine the agenda.