Faculteitsraad Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteitsraad Bio-ingenieurswetenschappen

StuBio is de facultaire studentenraad bio-ingenieurswetenschappen. Als studentenvertegenwoordigers verdedigen wij de studenten hun belangen op allerlei raden en commissies aan de faculteit. Ons doel is om elke FBW student, ongeacht of die les volgt op campus Kortrijk, Schoonmeersen, Coupure of Korea, te vertegenwoordigen en hun mening hoorbaar maken. Dit kan gaan over fietsenstallingen, nieuwe gebouwen, thesis deadlines,…. Wij vertegenwoordigen alle studenten in de verscheidene commissies & raden, nemen deel aan de vergaderingen van de Gentse Studentenraad (GSR), duiden de ombudspersonen aan, keuren de examenroosters goed, … Wil je even jouw mening kwijt? Kom gerust naar onze maandelijkse AV’s, deze zijn open voor alle studenten en gaan steeds over zeer relevante topics voor de studenten.StuBio is the Faculty Student Council for Bioscience Engineering. Our goal is to represent every FBE student and voice their opinions on bicycle parkings, new buildings, deadlines and so much more. As student representatives we defend the interests of the students in several councils and commissions. We take part in the meetings of the Ghent Student Council, select the ombudsman, approve exam schedules… Do you want to give us your opinion? Feel free to attend our monthly General Assembly, open for all students, in which we tackle very relevant topics.